Fyng funderar - Yngve Forslins plats på internet

FYNG FUNDERAR – införd i Hälsinge-Kuriren 2000-04-19

Retorik och tomma kyrkor

Nu är vi inne i Stilla veckan, påsken står för dörren, och därför kommer det här att bli lite religiöst.

Stillhet - då kanske man kommer att tänka på tystnad. Men just i Stilla veckan är det många som förbereder sig att tala. De som står i predikstolar har jobb torsdag, fredag, söndag och måndag och kanske mera därtill.

I kollision med detta faller för mina ögon en stor artikel i DN med en rubrik som väckande ropar ut: ”Sveriges äldsta talartradition i kris.” Han heter Jonas som har skrivit den, och det är värt att uppmärksamma några spridda rader.

Författaren får en att hämta andan när man läser att samtidigt som intresset för retorik växer i landet har predikan, vår äldsta talartradition, hamnat i kris.

Innan vi trampar vidare kan det vara klokt att närmare redovisa vad som menas med retorik, och då lånar vi facit ur ett uppslagsverk. Det säger att det gäller talarkonst, konsten att påverka med ord. Nutida retorik är dels TEORETISK; beskriver en talares prosa, dels PRAKTISK; upplyser om hur talare skall förbereda sig, framträda och så vidare, RETORISK; vältalande, uppstyltad, RETORISK FRÅGA; utrop i frågeform, fråga som inte behöver något svar.

Nu är vi där igen i talet om tomma kyrkor, och jag drar mej till minnes vad ett proffs i ämbetet, en biskop, deklarerade om predikans låga status idag. Han yttrade: ”Bästa sättet att skingra en folkhop är att hålla en predikan!”

Annat var det förr, som det så trösterikt brukar framhållas. Så där i tidigt 1900-tal. Då skingrade inte populära talare folkskarorna, då fylkades massorna kring talarstolarna.

Fast det var förstås under förutsättning att det stod verkliga folktalare, färgstarka förkunnare och lade ut Ordet. Och här nämns bland annat Frank Mangs och Sven Lidman, vilka hade en säregen förmåga att fånga lyssnarna och fylla kyrkorna.

Fast man måste ta i beaktande att det var under helt andra betingelser de sådde ut Ordets säde. Då var gudstjänster och möten attraktion. Förändringen i samhället bidrar självfallet till den skrala kyrksamheten idag.

Vad krävs idag? Trönö kyrka står där som en förkolnad ruin. För att bygga upp den behövs många miljoner. När den en dag skall återinvigas kommer det säkert att ske inför packat tempel. Kanske att efter någon söndag så är man inne i gamla spår, och predikan ger eko inför glest besatta bänkar. Eja bleve det inte så!

Och i väntan på den dagen så tar Boman och flyttar predikstolen till butikslagret hos Trönö Livs. Inga sakrala dekorationer och ingen orgel med meterhöga pipor. Predikstolen rymde vetemjölskartonger. Bakom prästen stod travar av dricksbackar, där fanns fruktkartonger och leksaker i salig (!) blandning. Så var den spartanska interiören.

Och folket kom, mångdubbelt upp mot när kyrkan var intakt. Satt där utan tanke på akustik och utan krav på dekorationer och finesser. (Eller var det kanske just därför?).

Nog är det märkligt. Sensation eller attraktion? Men inte vill man väl ändå allt framgent att butikslagret får ersätta en bastant tempelbyggnad, betydligt mera påkostad.

Om de tomma kyrkorna menas att röster som fångar människorna saknas idag. Bo Strömstedt, som har sina rötter i frikyrkan, ger sin syn på saken så här: ”Om Sara Lidman vore biskop skulle det vara fullt i kyrkan!”

Ja, kanske. Inte alls att undra på, så som vissa biskopar talar idag!

Det gamla profetordet bör också i vår moderna tid utbasuneras: ”O land, land, land, hör Herrens ord!”

Stilla veckan var det.

Som om det inte varit nog kyrkligt i den här spalten. Bara ett par rader kyrklig humor. I ett årsmötesreferat från en församling kunde läsas: ”Under året har sex medlemmar flyttat hem till Herren. Två har flyttat till annan ort.”

Dagens korn:

Bibelns innehåll är renaste vatten, som släcker min törst och renar min själ.

Oscar Bernadotte

Till toppen

Yngve Forslin vid sin skrivmaskin

Till startsidanVill du kontakta mig, skriv en rad och skicka till:
Anlitar du hellre Postverket: Kungsgården 967, 826 94 Norrala
Jag träffas även på telefon: 0270-350 31

Webmaster