Fyng funderar - Yngve Forslins plats på internet

FYNG FUNDERAR – införd i Hälsinge-Kuriren 2002-03-27

Stadda mot påsk

Ni känner väl till ordet ”stadda”? Vi ska återkomma längre ner.

Så här, när vi står på tröskeln till påsken, så kan det väl passa att vidröra det angelägnaste i den heliga helg där heligheten i mångt och mycket fått ge vika för fjällen och skidorna. När kyrkorna töms så blir det trängre i fjällvärlden.

Det är inte bara människor och renhjordar. Det är inte bara stillhet och vita vidder, det är inte bara den rena friska fjälluften längre. På grund av människans uppfinningsförmåga lägger fartvidundret snöskotern beslag på vidderna. Den rena fjälluften beblandas med illaluktande avgaser och tystnaden som varit fjällens signum är totalt genombruten.

Och mot allt detta, kämpar påsken ganska meningslöst. Är vi inne i en välsignad och meningsfull rundgång? Många tycker det. Skönt att inte påsken är någon auktoritet längre.

Andra sörjer för att modernisering och förflackning tagit loven av påskens djupa innebörd. Kristna högtider är vad även den stressade nutidsmänniskan behöver bli stilla inför.

Och påsken har sin stora betydelse. Påskdagen är den största av alla kristna högtider, ty den är kyrkans födelsedag. Utan påsken funnes ingen kristendom och ingen kristen kyrka.

Det här som du senast läste, bygger jag på diktamen från en känd kyrkans man. Du kan tränga ner t ex i tankar och teori som den välkände och mäktige förkunnaren, hovpredikant Olle Nystedt, har präntat. Nog torde väl han vara en auktoritet, värd att tagas ad notam.

Nu ska vi ta itu med ”stadda”. Vilket härligt uttryck. Men i dagsläget och i en modernare version duger det inte. Det är synd om det uppväxande släktet som går miste om ”stadda”. Detta under förutsättning att de läser Bibeln och tar åt sig det som gäller påsken.

Då ska vi gå fram till annandagen. I den gamla bibelutgåvan från 1917 läser vi: ”Men två av dem voro samma dag stadda på vandring till en by som hette Emmaus och som låg sextio stadiers väg från Jerusalem…”

Men i den nya och modernare översättningen har man skippat det fina ordet, och där står det opoetiskt och prosaiskt: ”Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus…”

Dessa mina tankar och åsikter om gammalt och fint eller nytt och modernt kommer nog inte att finna nåd inför teologer. Jag säger inte att det är så. Jag framhåller att jag tycker så. Jag är inställd på att få ett nyp i örat. Men det gör ingenting. Jag är så pass gammal att jag vet vad det vill säga att vara stadd på vandring! Och ett nyp i örat ska man väl palla för.

Jag tycker i alla fall att det är mera poesi i den gamla översättnigen överlag. Det räcker med att nämna 23 psalmen. Men innehållet är vad teologer och bibelkommisionen åstadkommit. Och de kan ju sin sak. Då kanske en liten norralabo inte ska tycka och tänka så högt.

Det må väl ändå vara tillåtet att så högt som möjligt önska alla, som nås av det här budskapet, en Glad Påsk! Den påsk som vi är stadda på vandring emot.

Dagens korn

Ty hjärtat bär en hemlighet
som gömmer världens gåta:
Den tyder ingen, som ej vet
att älska och förlåta.

Sven Lidman

Till toppen

Yngve Forslin vid sin skrivmaskin

Till startsidanVill du kontakta mig, skriv en rad och skicka till:
Anlitar du hellre Postverket: Kungsgården 967, 826 94 Norrala
Jag träffas även på telefon: 0270-350 31

Webmaster