Fyng funderar - Yngve Forslins plats på internet

FYNG FUNDERAR – införd i Hälsinge-Kuriren 2002-12-04

Måndagskväll i Trönö

Sverige - det tomma kyrkornas land. Inte underligt, det är ju så trist i kyrkorna. Finns det något som är så tråkigt som en timmes gudstjänst i kyrkan? Detta sakkunniga omdöme kommer i regel från människor som aldrig går i kyrkan. Hur kan dom veta?

Inte ens Trönö vackra kyrka lockar folk till söndagarnas gudstjänster. (Frånsett förstås bl a första söndagen i advent då kyrkan var överfull, bl a tack vare ett par busslaster från Gävle och många andra tillresande, men hemmafolket satt glest i bänkarna.)

Men gå dit en måndagskväll och ”Låt ditt liv fyllas av ro”, en kvällsbön med ljus och stillhet. Det är märkligt hur tystnaden och stämningen kan tala till människor, bättre än en gudstjänst med sång, orgelmusik och predikan.

I trekvart sitter menigheten tyst och nästan orörlig, lyssnar till den stillsamma musiken ur högtalarna och kyrkoherdens och komministerns bibelläsning ur evangelierna, där de sitter längst bak i kyrkan.

Kyrkan är upplyst av ett åttiotal ljus, utplacerade i fönstersmygar, på altaret och på golvet. Stillheten är påtaglig. En rogivande stund i Trönö kyrka. Ett par hostattacker kan dock inte hindras i förkylningstider.

Tillslutningen har ökat under de åtta måndagar som kvällsbönen anordnats. Det började med att konfirmanderna avslutade sina kvällslektioner med samling i stillhet inne i kyrkan.

– Vi själva kände också behov av denna typ av kvällsbön, säger komminister Krister Bohman. Sen fick de offentlig karaktär och från 16 deltagare första kvällen den 14 oktober kan man nu räkna till ett 40-tal. Vi kommer att fortsätta även om vi blir ensamma, Gun Lönning och jag. Vi känner att dessa samlingar i stillhet ger något som vi behöver.

– Det här är inte att ses som en konkurrens till söndagarnas gudstjänster utan som ett komplement. Tanken är att det ska vara enkelt, kravlöst och att människor ska kunna komma utifrån sina egna behov av lugn och eftertanke. Man får komma med sin individualitet och fundera själv fast i andras gemenskap. Det finns inte något annat lockande än just den öppna kyrkan. Är det levande musik man i första hand är ute efter, så är det här inte rätta tillfället, säger komminister Bohman.

Tänk att en mörklagd kyrka med endast levande ljus, absolut stillhet, musik via högtalarna och bibeltexter kan locka till samling. De trogna återkommer och nya ansikten noteras i skenet från flämtande ljuslågor. Att bara sitta stilla, meditera och lyssna kan också möta ett behov hos stressade nutidsmänniskor. Måndagskvällarnas samlingar i Trönö kyrka visar vägen. Det är inte trist i kyrkan. Det är LIV i den meditativa stämningen.

Stillheten är så påtaglig att när det gäller att förenas i Herrens bön är det den svenska försagdheten som dominerar. Och efter prästens välsignelseönskan ”Gå i Herrens frid”, reser sig menigheten och lämnar under tystnad helgedomen. Väntar man på nästa måndagkväll? Känner besökarna som Jesaja i kap. 30:15 ”Genom stillhet och förtröstan blir ni starka”?

Dagens korn

Var inte rädd för mörkret
ty ljuset vilar där.
Vi ser ju inga stjärnor
där intet mörker är.

(Erik Blomberg)

Till toppen

Yngve Forslin vid sin skrivmaskin

Till startsidanVill du kontakta mig, skriv en rad och skicka till:
Anlitar du hellre Postverket: Kungsgården 967, 826 94 Norrala
Jag träffas även på telefon: 0270-350 31

Webmaster