Fyng funderar - Yngve Forslins plats på internet

FYNG FUNDERAR – införd i Hälsinge-Kuriren 2004-02-11

Vätternrundan, Kindbom, pojkarna och kontrollsång

Han tog sin ungdoms brud från Söderhamn. Hon hette Britta, var 20 år och dotter till dåvarande brandchefen och hamnkaptenen Bengt Engdahl. Mannen som stod brudgum vid hennes sida heter Bengt Kindbom och de flyttade söderut, till de trakter kring Tiveden som var hans landamären.

Britta fick sluta detta jordiska endast 43 år gammal efter att ha drabbats av cancer. Då lämnade hon efter sig, förutom maken Bengt, de fyra pojkarna Johan, Per-Olof, David och Victor. Per-Olof och David är, liksom pappa Bengt, Ordets förkunnare.

Bengts pappa hette Henry och mamman Judith. Judith födde tio barn, därav ett tvillingpar.

Henry var en märklig man, allt för märklig för att kunna beskrivas på några fattiga krönikerader. Han gick under benämningen Tivedens apostel.

I samband med sin omvändelse upplevde han Herrens kallelse att välsigna alla människor han mötte i sin väg. Det kunde få konsekvenser på både gott och ont.

Tre dagar efter omvändelsen ryckte han in som beväring på Karlsborg. Den första han fick se var en major. Han ställde sig och bad för majoren. Denne skickade Henry till doktorn. Han bad för doktorn att denne skulle kunna hjälpa människor, inte bara till kroppen utan också till själen. Doktorn satte sig omedelbart vid skrivbordet och skrev: "Henry Kindbom befriad från militärtjänstgöring för all framtid."

I somras kördes Vätternrundan för 38:de året med drygt 17000 cyklister anmälda. Cyklisterna gör en märklig upplevelse norr om Karlsborg vid foten av Tiveden. Där finns "Välsignelsens kontroll", som Henry upprättade under de första åren. Han och sönerna fanns alltid på plats och sjöng för cyklisterna och Henry gav ett välsignelsens ord.

Inför starten 1977 yttrade chefen för rundan: "I år är det en man som saknas i loppet, Henry Kindbom vid Välsignelsens kontroll. Vi ägnar en tyst minut till hans minne". Och cyklisterna böjde sina huvuden. Henry Kindbom hade nämligen året före avslutat sitt livslopp. Men sönerna ser till att sången vid kontrollen förekommer alltfort.

Sonen Bengt Kindbom började i unga år ägna sig åt att sprida evangeli budskap. Predikantens gärning har varit hans i hela livet och är det fortfarande trots hans uppnådda 73 år. Han har varit föreståndare och pastor i en lång rad församlingar och sedan har han på Missionsförbundets kallelse varit resepredikant över hela landet under tolv år.

Som kaplan har han gjort femton resor till Israel och dessa pilgrimsresor har självfallet för en förkunnare varit mycket berikande. "Han gick en dag där Mästaren gått."

Vid sidan om förkunnargärningen - vilket varit hans livselixir- har han haft ett annat speciellt intresse - bärplockning. När det varit lingondags har han ofta förlagt en predikoresa uppåt Norrland, en passande kombination för Bengt.

Inte för intet har han blivit kallad "lingonpastorn". Alls inte ovanligt att han har haft sådär 500 liter lingon när han återvänt hemåt. De röda bären har delats upp i påsar, som han sedan skänkt till folk i bygder där han bott. Han vet vilken makt lingonen har, och i det fallet litar han också till bibelordet. I Ordspråksboken 18 står det: "Gåvor öppnar väg för en människa".

Under hela sin levnad har Bengt Kindbom stått på god fot med ordet, som han haft förmågan att behandla väl. Det gäller dels som förkunnare, men så har han även alltid varit vän med skrivmaskinen. Och nu har han på ålderns höst samlat rika minnen från en lång, verksamhetsfylld och kontaktskapande levnad. Han har älskat att umgås med människor och det har berikat hans liv, likaväl som hans liv fått berika människor.

Kring jultiden kom hans samlade minnen ut i en volym med titeln "Människor jag mött". Bland de drygt 30 kapitlen har han minnesbilder över bl a John Hedlund, Frank Mangs, Göte Strandsjö, Torbjörn Fälldin, Tage Erlander, Lewi Pethrus, Enar Landgren och Lapp-Lisa. Bengt är mycket idrottsintresserad och därav följer också möten med idrottsmän. Här skildrar han till exempel Gunde Svan, Olle Wiklund och Thomas Ravelli.

Bengt är en stor humorist och därför ger han ett kapitel till humor. Bara ett plock: En elektriker var död. Vid begravningen talade en god vän i bild kring den bortgångnes yrke. "Du kom på sladden, du hade många kontakter, sen fick du en propp och nu är du jordad".

Bengt Kindbom är med sin hustru Caisa sedan en tid tillbaka bosatt i Skövde.

Dagens korn

Väl växlar det för mig på livets stråt
än blir det sång, än idel klagolåt.
Men under allt, i klar och mulen tid,
Han är dock själv min salighet och frid.

Carl Boberg

Till toppen

Yngve Forslin vid sin skrivmaskin

Till startsidanVill du kontakta mig, skriv en rad och skicka till:
Anlitar du hellre Postverket: Kungsgården 967, 826 94 Norrala
Jag träffas även på telefon: 0270-350 31

Webmaster