Fyng funderar - Yngve Forslins plats på internet

FYNG FUNDERAR – införd i Hälsinge-Kuriren 2005-10-19

Lewis 60-åring som är aktuell i riksdagen

En gratulationsfanfar för en 60-årig kollega på pressläktaren. Det gäller tidningen Dagen. Det första numret av den rakryggade tidningen kom ut den 1 november 1945. Mannen bakom detta verk, som så mycket annat, var Lewi Pethrus. Han var då 61 år gammal. Men inte för gammal för att ta nya, friska tag. Sedan var han chefredaktör fram till 1974.

Men redan 1938, sju år före den första utgivningsdagen, hade han aktualiserat frågan. ”Har vi utnyttjat alla de medel som står oss till buds, då det gäller att sprida evangeliet”, var hans budskap inför 1500 personer på Kölingaredsveckan i Västergötland. Och det var många talare som stödde Lewi Pethrus.

Men han var ändå ganska ensam om tidningsvisionen. ”Jag hade en inre drivkraft jag inte vågade svika, jag fruktade Gud mer än människor”, sade han i en intervju samma år. Han startade Dagen, fick ihop en redaktion och samlade dem på Rörstrands slott och invigde tidningen. Dessförinnan hade han fått 57000 kronor av fabrikör K.G. Ottosson, som sade: ”Tag detta till en starthjälp. Om du inte kan betala tillbaka så tänk inte på det.”

Pengarna tog slut första veckan men arbetet kom i alla fall igång och man hade till en början 5000 prenumeranter. Men Pethrus konstaterade att ”det hela var en mycket större apparat än jag hade tänkt mig.”

Lewi Pethrus reste också omkring i landet och hade möten då han både aktualiserade tidningen och predikade evangelium. Bland annat besökte han en gång Söderhamn och hade ett Dagen-möte en kväll i Missionskyrkan.

Många kända personer och medarbetare har ”passerat” Dagen under årens lopp. En av profilerna är Per Östlin, fortfarande verksam, och han stod för att Dagen lade om till tabloid 1968, och 1976 nådde tidningen upp till hittills högsta upplagan 28 617 exemplar. Många medarbetare sitter idag på ”tunga” poster, ta bland annat Lars Adaktusson på Agenda och Dan Svanell, pressattaché i London. Ylva Eggehorn var journalist på tidningen 1971-1983.

Även om Dagen ansetts som en ”pingsttidning”, och är förutom avsomnade Svenska Morgonbladet att räkna som kristna dagstidningar, så har Dagen varit öppen för medarbetare från vidare fält. Nämnas kan missionsförbundarna John Hedlund, Berthil Paulson och Einar Rimmerfors, metodistbiskopen Ole Borgen, ärkebiskop Bertil Werkström, biskop Bo Giertz och helgelseförbundaren Birger Davidsson.

En av de många journalisterna på Dagen var Sven Axelsson, signaturen Saxe (pappa till pastor Per Axelsson i Söderhamn), vilken också var teknisk redaktör.

En riksdagsman yttrade att ”Dagen är snart det enda vi har gemensamt i riksdagen” och 300 av 349 ledamöter har tidningen. Carina Hägg (s) fyller på lovsången och framhåller att ”man behöver Dagen för att vara uppdaterad”.

Apropå riksdagen och Dagen så höll tidningen i fjol på att ställa till det. Tidningen var dagsaktuell för första april och kom med skämtet att det skulle bli porto på E-post. ”Det här måste vi protestera emot”, sa en riksdagsman på fullaste allvar. Men han lugnade ner sig när en kollega upplyste om att det var ett aprilskämt.

Chefredaktör för Dagen idag är Daniel Grahn. Han framhåller att det är viktigt att Dagen för en journalistik som gör den trovärdig och respekterad, så att den också kan påverka kolleger i riktning mot en bättre pressetik och kunskap i frågor som rör religion och livsåskådning.

Dagens korn

Det är bättre att bruka
de små orden än att
missbruka de stora.

Saxe

Till toppen

Yngve Forslin vid sin skrivmaskin

Till startsidanVill du kontakta mig, skriv en rad och skicka till:
Anlitar du hellre Postverket: Kungsgården 967, 826 94 Norrala
Jag träffas även på telefon: 0270-350 31

Webmaster